hodinapreseniora.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Starší ľudia prežijú viac stresu

Gerontológovia a vedci dokázali, že starší ľudia prežijú viac stresu ako iné generačné skupiny. Telesné premeny, často spôsobujú, že sa starí ľudia radšej utiahnu do izolácie. Strata životného partnera je najsilnejším stresom. Silným stresom je aj nemožnosť vykonávať doteraz bežné práce či už remeselné, alebo manuálne alebo duševné. Nastupuje tu nielen frustrácia nad ubúdajúcimi silami, ale aj frustrácia z pocitu zbytočnosti a márnosti. Preto je dôležité nachádzať nové činnosti, ktoré by akceptovali aktuálne schopnosti starého človeka a čo najviac ich udržiavali. Sebaúcta človeka trpí najmä v prípadoch, kedy stratil zručnosť pre vykonávanie práce, ktorú vykonával dlhé roky.

Podľa Erika Eriksona, ktorý podrobne opisuje fázy života, je úsilie o zdokonaľovanie najdôležitejšou úlohou staroby. Na to je však potrebné vzdať sa toho, čo sa už nedá udržať a pritom si ponechať pocit, že vlastný život ma význam. 

Podľa Anselma Grüna (2010) nám starnutie ukazuje žatvu nášho života. „Vďačne sa môžeme pozerať na plody, ktoré život priniesol. Jesenné farby sú pestrejšie ako farby v ostatných ročných obdobiach. A sú to farby jemné, prívetivé. Príroda nám dáva toto ponaučenie: dobre starne ten, kto je prívetivý a miernejší a to v celom svojom bytí. Taký človek objaví, že jeho život je vnútorne bohatší, pestrejší, často tak žiarivý ako zlatistý október. K umeniu starnúť patrí aj schopnosť zbavovať sa vecí, podobne ako stromy zhadzujú listy, nechávajú ich padať na zem, aby sa mohli stať živnou pôdou pre nový život.„

Zoznam článkov